BAKKESENSOR MED TEMP OG FUKT

Bakkesensor med temperatur og fuktsensor
Brukes sammen med ute termostaten

Prisforespørsel
Varenummer: 5402091 Kategori: