Vår garanti,
din trygghet

Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist.

I utgangspunktet har du to års reklamasjonsrett, men dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år, kan du klage i inntil fem år. Varmecomforts garantier dekker mer enn de generelle, lovbestemte garantikravene. Dette er mulig fordi vi kontrollerer store deler av prosessen. Fra ordre og bestilling til leveringssystem og montører.

Varmecomfort overholder forøvrig lovfestede garantier og etterlever til enhver tid gjeldende kjøpslovgivning, herunder to års reklamasjonsrett.

garanti Garanti

Hva er
garanti?

En garanti er noe produsenten eller selgeren kan velge å gi deg. Garantien er ment for å gi deg noe mer enn det du allerede har krav på etter loven
– enten i tid eller omfang.

Våre
garantiordninger

The Foil pos Garanti

25-års ekstremgaranti

Flexwatt varmefolie har 25-års ekstremgaranti. Det forutsettes at den er montert etter leggeanvisning og i henhold til kontrollskjema.

De første 5 årene dekkes arbeid og materiell. Etter 5 år dekkes kun materiell. (Med materiell menes de varer som er levert av Varmecomfort AS til arbeidet)

Flexwatt 25 ars ekstremgaranti 1 Garanti
25 ars garanti FLXHeat Garanti

25 års garanti

 • Innendørs varmematter – FLXHeat
 • 3 og 6 mm kabler – FLXHeat
 • Strong kabler (17 w/m²) – FLXHeat
 • The Cable – Flexwatt

Det må benyttes en påstøp som er egnet for tildekning av varmekabler, og leverandørens anvisninger må følges. Støpen blandes etter leverandørens anvisninger. Det er viktig at blandingsforhold og konsistens er riktig. Når den legges ut må den komprimeres godt – helst maskinelt, for eksempel med vibratorplate – eventuelt komprimeringsverktøy, og man må forsikre seg at kabelen i hele sin lengde har 100% omslutning av støpen. Det må ikke forekomme luftlommer eller porøsitet i betongen. Støpen skal ha en vekt på min. 2,2t/m³ – og god varmeledningsevne. Det kreves høy faglig kvalitet på utførelsen. Når det gjelder flytsparkel er kravet at man blander etter leverandørens anvisninger og at denne flyter jevnt utover.

Ved tvil må installatør eller leverandører kontaktes for utfyllende informasjon.

20 ar Prosjektwatt garantisymbol svart Garanti

20 års garanti

 • Prosjektwatt varmefolie – Prosjektwatt

De første 5 årene dekkes arbeid og materiell. Etter 5 år dekkes kun materiell. (Med materiell menes de varer som er levert av Varmecomfort AS til arbeidet)

Ikoner 14 Garanti

15 års garanti

 • Heat my home – FLXHeat

De første 5 årene dekkes arbeid og materiell. Etter 5 år dekkes kun materiell. (Med materiell menes de varer som er levert av Varmecomfort AS til arbeidet)

FLXHeat 10 ars garanti Garanti

10 års garanti

 • 7mm kabler (25+30 W/m²) – FLXHeat
 • Utendørs matter (300 W/m²) – FLXHeat
 • Parallell restivtiv kabel – FLXHeat 

De første 5 årene dekkes arbeid og materiell. Etter 5 år dekkes kun materiell. (Med materiell menes de varer som er levert av Varmecomfort AS til arbeidet)

Ikoner 18 Garanti

5 års garanti

 • Termostater inne – Comforttemp
 • Selvbegrensende kabel – FLXHeat
 • Downlights – Comfortled

Våre varmekabler / matter beregnet for utendørsbruk – har 5 års garanti. Garantien gjelder hvis gjeldende leggeanvisninger er fulgt og riktig styringer er valgt.

Våre termostater har 5 års garanti på fabrikasjonsfeil.

FLXHeat 3 ars garanti Garanti

3 års garanti

 • Termostater ute  – Comforttemp
 • Mobile utendørs matter – FLXHeat

Garantien gjelder hvis gjeldende anvisninger er fulgt.

Miljøvennlig oppvarming

Lang levetid er bra for miljøet og vårt nordiske klima. Her kan du lese om våre verdier for en bærekraftig fremtid.

Noe du
lurer på?

Ta kontakt med vår kundeservice-avdeling.
Vi hjelper deg gjerne!