Vår garanti,
din trygghet

Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist.

I utgangspunktet har du to års reklamasjonsrett, men dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år, kan du klage i inntil fem år. Varmecomforts garantier dekker mer enn de generelle, lovbestemte garantikravene. Dette er mulig fordi vi kontrollerer store deler av prosessen. Fra ordre og bestilling til leveringssystem og montører.

Varmecomfort overholder forøvrig lovfestede garantier og etterlever til enhver tid gjeldende kjøpslovgivning, herunder to års reklamasjonsrett.

Hva er
garanti

En garanti er noe produsenten eller selgeren kan velge å gi deg. Garantien er ment for å gi deg noe mer enn det du allerede har krav på etter loven
– enten i tid eller omfang.

Våre
garantiordninger

25 års ekstremgaranti

Flexwatt varmefolie har 25-års garanti. Det forutsettes at den er montert etter leggeanvisning og i henhold til kontrollskjema.

De første 5 årene dekkes arbeid og materiell. Etter 5 år dekkes kun materiell. (Med materiell menes de varer som er levert av Varmecomfort AS til arbeidet)

10 års garanti

Prosjektwatt varmefolie leveres med 10-års garanti.

De første 5 årene dekkes arbeid og materiell. Etter 5 år dekkes kun materiell. (Med materiell menes de varer som er levert av Varmecomfort AS til arbeidet)

15 års garanti

Våre varmekabler/matter for innendørsbruk har 15 års garanti.

Det må benyttes en påstøp som er egnet for tildekning av varmekabler, og leverandørenes anvisninger må følges. Støpen blandes etter leverandørens anvisninger. Det er viktig at blandingsforhold og konsistens er riktig. Når den legges ut må den komprimeres godt – helst maskinelt, for eksempel med vibratorplate – eventuelt komprimeringsverktøy, og man må forsikre seg at kabelen i hele sin lengde har 100% omslutning av støpen. Det må ikke forekomme luftlommer eller porøsitet i betongen. Støpen skal ha en vekt på min. 2,2 t/m3 – og god varmeledningsevne. Det kreves høy faglig kvalitet på utførelsen. Når det gjelder flytsparkel er kravet at man blander etter leverandørens anvisninger og at denne flyter jevnt utover.

Ved tvil må installatør eller leverandør kontaktes for utfyllende informasjon.

5 års garanti

Våre varmekabler/matter beregnet for utendørsbruk – har 5 års garanti. Garantien gjelder hvis gjeldende leggeansvisninger er fulgt og riktig styringer er valgt.

Våre termostater har 5 års garanti på fabrikasjonsfeil.

Miljøvennlig oppvarming

Lang levetid er bra for miljøet og vårt nordiske klima. Her kan du lese om våre verdier for en bærekraftig fremtid.

Noe du
lurer på?

Ta kontakt med vår kundeservice-avdeling.
Vi hjelper deg gjerne!