Prosjektwatt Prosjektwatt
20 ar Prosjektwatt garantisymbol hvit Prosjektwatt
prosjektwatt narrow Prosjektwatt

Kvalitet
møter budsjett

Prosjektwatt varmefolie er en fantastisk løsning for parkett, laminat eller tregulv. Den har meget lav byggehøyde og gir en rask varme som er lett å regulere. Vår varmefolie krever ingen støpemasse og kan legges direkte i bjelkelag eller på Flex Superboard.

Platene er trinnlydsdempende og sørger for at varmen ledes opp i gulvet. Til sammen bygger folien og platen kun 3,4 eller 6,4mm. Egner seg like perfekt til rehabilitering som til nye TEK 10 og TEK 17 boliger.

Aldri mer
kalde føtter

Dokumentasjon og
brukerveiledning

Vårt store breddeutvalg gjør det enkelt å prosjektere og beregne korrekt mengde med folie.

prosjektwatt bredde Prosjektwatt

40 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

40 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

Prosjektwatt Prosjektwatt

Aldri mer kalde føtter!