Vi gjennomfører planlagt vedlikehold på varmecomfort.no . I denne perieoden kan du oppleve at varer skjules fra katalogen.

Miljøvennlig oppvarming

Varmecomfort fører anerkjente og velprøvde produkter som blant annet Flexwatt Varmefolie, og vi er svært opptatt av kvalitet i alle ledd. I dette ligger også et overordnet mål og en forpliktelse til å aktivt å redusere det økologiske fotavtrykket for dermed å bidra til en bærekraftig utvikling og forvaltning av ressursene.

Varmecomfort ønsker å være en aktiv bidragsyter til en fremtidsrettet og bærekraftig infrastruktur i Norge gjennom fokus på kvalitet og miljø.

60%

Energiforbruk

Oppvarmingen av bolighus utgjør 60% av det totale energiforbruket per bolig, mens 40% av energien i Europa brukes i dag i bygninger.

90%

Inneklima

Vi tilbringer 90 % av tiden innendørs, derfor er det viktig at våre rom har en god atmosfære, og atmosfæren begynner med miljøvennlig oppvarming

50%

Varmetap

Kalde føtter kan stå for opptil 50% av kroppens totale varmetap. Direkte varmeoverføring som skjer mellom kroppen og en kald overflate bidrar til dette.

Med de klimatiske forhold vi har i Norge, er det mye å spare og tjene på valg av riktig oppvarming. Det er i ekstreme kuldeperioder at du opplever “sannhetens øyeblikk”. Utendørs kan glatte fortau og istapper fra takrenner utgjøre stor fare. Innendørs erfarer du om varmeløsningen er riktig, kostnadseffektiv og tilstrekkelig dimensjonert.

Det er nemlig mye penger å spare på valg av riktig oppvarming.

Derfor velge
Varmecomfort

Varmecomfort ønsker å være en aktiv bidragsyter til en fremtidsrettet og bærekraftig infrastruktur i Norge gjennom fokus på kvalitet og miljø.

Vi fører anerkjente og velprøvde produkter som Flexwatt varmefolie, Flexheat varmekabler og Comfort termostater

Vår policy er at ordre inn betyr varer ut samme dag.

Kort oppvarmingstid, god effekt og behagelig varme er de viktigste fordelene – ved siden av at løsningene er billige i drift.

Sertifikater

Våre sertifikater er et bevis på at bedriften har tatt sitt lovpålagte produsentansvar og at vi tar vårt miljøansvar på alvor.

Grønt punkt

Grønt Punkt Norge sørger for innsamling og gjenvinning av emballasje for våre medlemmer. Vi finansierer returordningene for plast-, metall-, glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

ISO 9001

En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at din bedrift jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.

Det grønne valget

Forbrukerrådets sirkulærundersøkelse viser at forbrukere ønsker å ta miljøvennlige valg ved å kjøpe holdbare kvalitetsprodukter.
Varmecomfort legger til rette for å ta gode miljøvalg. Vi tar vare på vår nordiske natur og hardføre klima med kvalitetsprodukter med lang levetid til en fornuftig pris.

Åpningstider sommeren 2024

1. juli til 5. august 2024

 

07:00 – 15:00

Ved behov ring 950 00 110